Elektrotechnikos dalies projektuotojas PDV

ELEKTROTECHNIKOS DALIES PROJEKTUOTOJAS/A PDV

Si?lomo darbo pob?dis: 
- Pramon?s ir energetikos objekt?, gyvenam?j? ir negyvenam?j? pastat? bei ininerini? tinkl? elektrotechnin?s dalies projektavimas.
- Projekto vykdymo priei?ra.
- Ininerini? sprendim? teikimas.
- Bendravimas su usakovais, projektuotojais, rangovais ir kt. suinteresuotomis alimis.
- Darbas su Lietuvos Respublikos ?statymine/ normatyvine baze.

Reikalavimai: 
- Ypatingo statinio projekto dalies vadovo atestatas (b?tina), suteikiantis teis? projektuoti ypatingos kategorijos statinius (iki 10kV).
- 2 ir daugiau met? pramonini? objekt?/?rengini? projektavimo patirtis.
- Darbo kompiuteriu ?g?diai (AutoCad, MS Office paketas ir kt.) (kitos programos kaip Dialux, EPLAN ir pan b?t? privalumas).

- Angl? kalbos ?g?diai.
- Vairuotojo paym?jimas.

Pasi?lymai:
- atsakingas pareigas perspektyvioje ?mon?je, dirban?ioje su didiausiais Lietuvoje pramoniniais, sand?liavimo, energetikos ir kt. objektais; 
- J?s? patirt? bei sugeb?jimus atitinkant? konkurencing? atlyginim?; 
- galimyb? mokytis, tobul?ti ir dalyvauti didel?s svarbos projekt? ?gyvendinime, projekto vykdymo priei?roje lankantis statomuose objektuose.  

Kontaktai: 

Direktoriaus pavaduotojas dr. Linas Kuzminas
Gyvenimo apraymus si?sti el. patu info@projektucentras.lt.
Papildoma informacija telefonu: 8 37 409087.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

 

Pla?iau apie ?mon? ir projektus taip pat rasite:

https://www.linkedin.com/in/projektucentras/

Atgal