2018 / 01 / 02 Baigiamas projektuoti ir statyti naujas polietilentereftalato (PET) granulių cechas

Baigiamas projektuoti ir statyti UAB „NEO GROUP“ polietilentereftalato granulių (PET)  trečiojo gamybos checho PET- 3 darbo projektas.

Trečiuoju cechu numatomas esamos polietilentereftalato granulių (PET), skirtų maistinės ir nemaistinės taros gamybai gamybos išplėtimas, sklype Industrijos g. 4 pastatant gamybinį pastatą PET- 3. Naujame gamybiniame pastate bus montuojami technologiniai įrenginiai, analogiški PET1 ir PET2 linijoms. PET-3 gamybos linijos reikalingų energetinių resursų tiekimui ir technologinio proceso aptarnavimui užtikrinti esamoje gamybinėje bazėje Industrijos g. 2 atitinkamai išplečiami pagalbinio ūkio technologiniai įrenginiai, rekonstruojant siurblines, kompresorinę, estakadas, laboratorijos patalpą esamame gamybiniame pastate, ir pasijungiant prie esamų inžinerinių, susisiekimo komunikacijų.

 

 

Grįžti į naujienų sąrašą

Buvęs Kitas