Projektai

Biokuro ir atliek? deginimo termofikacin? j?gain?, Klaip?da

Usakovas: UAB AF-Enprima

Statytojas: UAB "Fortum Klaip?da

Atlikti darbai: Darbo projektas

Darb? ubaigimo data: 2012

plačiau

Cemento fasavimo ir prekinio betono miinio gamybos ?mon?s nauja statyba LEZ teritorijoje, Klaip?da

Usakovas: UAB "Heidelbergcement Klaip?da"

Atlikti darbai: Techninis projektas

Darb? ubaigimo data: 2011

plačiau

Keleivi? ir krovini? terminalas. Klaipeda

Usakovas: UAB "Klaip?dos keleivi? ir krovini? terminalas"

Atlikti darbai: Techninis projektas. Darbo projektas.

Darb? ubaigimo data: 2011

plačiau

Sporto, sveikatingumo ir pramog? kompleksas, Jonava

Usakovas: Jonavos rajono savivaldyb?s administracija

Projektuotojas: UAB Projekt? centras

Rangovas: UAB Litcon

Technin?s priei?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? ubaigimo data: 2013

plačiau

Jauniunu duju kompresporin? stotis

Usakovas: UAB "Ardynas"

Atlikti darbai: Techninis, darbo projektas (duj? ir automatikos dalys).

Darb? ubaigimo data: 2012

plačiau

Biokuro katilin?s statyba, Jonikis

Usakovas: UAB GA Jonikis

Projektuotojas: UAB "GAETA"

Rangovas: UAB "Castrade"

Technin?s priei?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? ubaigimo data: 2014

plačiau

R?st? sand?liavimo aiktel?s ?rengimas, Ukmerg?

Usakovas: UAB "Likmer?"

Atlikti darbai: Techninis darbo projektas.

Darbai baigti

plačiau

AB ACHEMA. Kogeneracin? elektrin? j?gain? Nr.2

Usakovas: AB "Achema"

Atlikti darbai: Techninis projektas

Darb? ubaigimo data: 2009

plačiau

KTU mokslo, studij? ir verslo centras su udara automobili? saugykla. Poeminis mediag? sand?lis, Kaunas

Usakovas: V? Kauno technologijos universitetas

Projektuotojas: G.Janulyt?s-Bernotien?s studija ir (Ininerini? dali? subrangovas UAB Projekt? centras)

Rangovas: UAB Litcon

FIDIC ininierius ir technin?s priei?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? ubaigimo data: 2013

plačiau

Bero lukto gamybos ipl?timas, Ukmerg?

Usakovas: UAB "Likmer?"

Atlikti darbai: Techninis projektas

Darb? ubaigimo data: 2011

plačiau

Paeeri? dvaro renovacija, Vilkavikis

Usakovas: Vilkavikio rajono savivaldyb?

Projektuotojas: UAB Remonto ir statybos projektas

Rangovas: UAB Vilkasta

Technin?s priei?ros vykdytojas: UAB Projekt? centra

Darb? ubaigimo data: 2013

plačiau

Raudondvario dvaras, Kauno rajonas

Usakovas: Kauno rajono savivaldyb?s administracija

Projektuotojas: UAB ,,Statybos projekt? valdymas

Rangovas: UAB ,,Barnasta

Technin?s priei?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? ubaigimo data: 2013

plačiau

Azoto, fosforo, kalio (NPK) tr?? gamybos cechas

Usakovas: AB "Achema"

Atlikti darbai: Techninis projektas

Darb? ubaigimo data: 2007

plačiau

AGROCHEMA. Agrocentras, Vidukl?

Usakovas: UAB "Agrochemos mamena"

Atlikti darbai: Techninis projektas. Darbo projektas.

Darb? ubaigimo data: 2007

plačiau

AGROCHEMA. Agrocentras, Vilkavikis

Usakovas: UAB "Vilkavikio agrochemija"

Atlikti darbai: Techninis projektas. Darbo projektas.

Darb? ubaigimo data: 2007

plačiau

Buvęs 1 2 3 4 5 ... 14 Kitas