Spausdinti NEO Group. PET 3 gamybos linijos cechas. 2018. Klaip?da LEZ

Klaip?dos (LEZ) ubaigta nauja PET granuli? gamintojo NEO GROUP 50 mln. eur? kainavusi gamybos linija. Naujas gamybin?s paskirties objektas kasmet papildomai tieks 155 000 t produkcijos. Naujos gamybos linijos projektavimo metu skirta daug d?mesio aplinkos apsaugai, gamybos metu atsirandantys alutiniai produktai yra perdirbami, taip pasiekiant iuo metu ypa? svarb? beatliekin?s gamybos rezultat?. Inineringo metu suprojektuotas 10 889 m2 ploto rekonstruojamas sand?lis, 9960 m2 ploto naujas gamybinis korpusas, kiti statiniai. Pastatai apjungti technologiniais ?renginiais, ininerinerin?mis linijomis, estakadomis. Ininerinio projektavimo metu techniniam ir darbo projektui sunaudota per 46 t?kstan?ius ?vairi? sri?i? specialist? darbo valand?. S?kmingai ?vykdytas projektas gero komandinio darbo bei jau sukaupt? ini? panaudojimo rezultatas, o darbas su profesionaliu Statytoju ir Rangovu didelis ind?lis kaupiant solidi? patirt? tokios svarbos objekt? projektavime. Statyb? video galite pamatyti: https://www.youtube.com/watch?v=abrQJY-3ONo

Atgal