Spausdinti Administracin?s paskirties pastato rekonstrukcijos darbai, Kaunas

Ne?galumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos teritorini? skyri? infrastrukt?ros pl?tra. Rekonstruotos Kauno teritorinio skyriaus patalpos Savanori? prospekte: buvo apiltintas pastatas, ?rengti ne?galiesiems pritaikyti liftai, pirmame aukte veikia automatinis keltuvas. Kaip ir visuose naujuose vieuosiuose pastatuose buvo ?rengti tualetai, pritaikyti ne?gali?j? poreikiams. Prie pastato ?rengta automobili? stov?jimo aiktel?. Projektas finansuotas Europos regionin?s pl?tros fondo ir valstyb?s biudeto l?omis.

Atgal