Spausdinti Biokuro katilinės statyba, Joniškis

Pastato rekonstrukcija, adresu Pakluonių g. 57E, Joniškis, jame sumontuojant 4,0 MW instaliuotos galios vandens šildymo katilinės technologinius įrengimus

Pa­lei­di­mo-de­ri­ni­mo dar­bai nau­jai pa­sta­ty­to­je 4 MW bio­ku­ro ka­ti­li­nė­je Jo­niš­ky­je jau baigti. Ka­ti­li­nė nuo 2014 m. va­sa­rio ga­mi­na ir tie­kia ši­lu­mą pa­grin­di­nei mies­to ši­lu­mos ga­min­to­jai „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“, val­dan­čiai mies­to ši­lu­mos tra­sas bei tie­kian­čiai ši­lu­mą gy­ven­to­jams. Pra­dė­ju­si veik­ti bio­ku­ro ka­ti­li­nė lei­džia Jo­niš­kiui pe­rei­ti prie pi­ges­nio vie­ti­nio ku­ro.

Plačiau apie objektą straipsniuose:

lzinios.lt

 

Atgal