STATYBOS TECHNIN? PRIEŽI?RA

PET preform? gamybos linijos vystymas

Užsakovas: UAB „Jontaura“

Projektuotojas: UAB Projekt? centras

Rangovas: UAB „Sienojus“, UAB „Iremas“, UAB „Iremas“ filialas „Letenerga“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2011

plaÄŤiau

Vš? Vilniaus universiteto ligonin?s Santariški? klinik? akušerijos ir chirurgijos korpuso statyba

Užsakovas: UAB "Turto bankas"

Projektuotojas: UAB "JAS"

Rangovas: UAB "Mitnija", UAB "Veikm?"

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2011

plaÄŤiau

VDU centriniai r?mai, Kaunas

Užsakovas: Vytauto Didžiojo universitetas

Projektuotojas: UAB „BCD Group“

Rangovas: UAB „Izobara

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2011

plaÄŤiau

VDU IV r?mai, Kaunas

Užsakovas: Vytauto Didžiojo universitetas

Projektuotojas: UAB „BCD Group“

Rangovas: UAB "Ekodora"

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2011

plaÄŤiau

Birštono miesto centrinis parkas, Birštonas

Užsakovas: Birštono savivaldyb?s administracija

Projektuotojas: UAB ,,Simper“

Rangovas: UAB ,,R?dupis“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2011

plaÄŤiau

Taurag?s autobus? stoties rekonstrukcija

Užsakovas: Taurag?s rajono savivaldyb?s administracija

Projektuotojas: UAB „Hidrostatybos projektai“

Rangovas: UAB „Hidrostatyba“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2011

plaÄŤiau

Viktoro Kuprevi?iaus vidurin? mokyklos rekonstrukcija, Kaunas

Užsakovas: Kauno Viktoro Kuprevi?iaus vidurin? mokykla

Projektuotojas: I? „Inžineringas“

Rangovas: UAB „Getstata“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2011

plaÄŤiau

Taurag?s miesto aikšt?s rekonstrukcija

 Užsakovas: Taurag?s raj. savivaldyb?s administracija

Projektuotojas: UAB Projekt? centras

Rangovas: UAB „Apastata“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2010

plaÄŤiau

Jasiuliški? pensionatas, Jasiuliškiai

Užsakovas: Jasiuliški? pensionatas

Rangovas: UAB „Jonavos ranga“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2010

plaÄŤiau

Durpi? granuli? ir briket? gamybos cechas, Anykš?i? r.

Užsakovas: UAB "Biošiluma"

Projektuotojas: UAB „Remonto ir statybos projektas“

Rangovas: UAB „Iremas“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2010

plaÄŤiau

Kult?ros centras, Birštonas

Užsakovas: Birštono savivaldyb?s administracija

Projektuotojas: I? „Inžineringas“

Rangovas: UAB „Jonavos ranga“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2009

plaÄŤiau

Agrobaro šiltnamiai, Jonalaukis

Užsakovas: UAB Agrochema"

Rangovas: UAB „Sienojus“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2009 

plaÄŤiau

Privažiuojamasis kelias, Vidukl?

Užsakovas: UAB „Agrochema“

Projektuotojas: UAB „SVA projektai“

Rangovas: UAB „Jonavos nita“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2009

plaÄŤiau

Gr?d? elevatorius, Vidukl?

Užsakovas: KB Žemaitijos pašarai

Projektuotojas: UAB "Hidroprojektas"

Rangovas: UAB "Požeminiai darbai"

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2009

plaÄŤiau

Agrocentras, Vidukl?

Užsakovas: UAB „Agrochemos mažmena"

Projektuotojas: Architekt? biuras G. Nartkevi?ius ir partneriai

Rangovas: UAB "Palinkusi liepa", UAB "Algerta", UAB "Sienojus"

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2009

plaÄŤiau