STATYBOS TECHNIN? PRIEŽI?RA

Vaik? darželis, Birštonas

Užsakovas: Birštono savivaldyb?s administracija

Projektuotojas: UAB „Šeba“

Rangovas: UAB „Kaišiadori? statyba“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2009

plaÄŤiau

Gimnazija, Birštonas

Užsakovas: Birštono gimnazija

Projektuotojas: UAB „Šiltas namas“

Projekto valdytojas: UAB „Simper“

Rangovas: UAB „R?dupis“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2009

plaÄŤiau

S?j?džio aikšt?, Jonava

Užsakovas: Jonavos savivaldyb?

Projektuotojas: UAB „J.ARCH“

Rangovas: UAB „Statva“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2009

plaÄŤiau

Kauno gatv?, Jonava

Užsakovas: Jonavos savivaldyb?

Projektuotojas: UAB „Hidroprojektas“

Rangovas: UAB „Požeminiai darbai“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2009

plaÄŤiau

Santarv?s aikšt?, Jonava

Užsakovas: Jonavos savivaldyb?

Projektuotojas: UAB „Jonavos projektas“

Rangovas: UAB „Kauno keliai“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2009

plaÄŤiau

Trij? žvaigždu?i? viešbutis, Druskininkai

Užsakovas: UAB "Lietuvos sanatorija"

Projektuotojas: UAB Projekt? centras

Rangovas: UAB Projekt? centras

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Šilut?s hidroprojektas

Darb? užbaigimo data: 2009

plaÄŤiau

Inžinerinio tinklo ?rengimas duomen? perdavimui ? Kavarsko HE

Užsakovas: UAB "Renerga"

Projektuotojas: UAB „Hidroj?gain?“

Rangovas: UAB „Hidroj?gain?"

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2009

plaÄŤiau

Agrocentras, Vidukl?

Užsakovas: UAB "Agrochemos mažmena"

Projektuotojas: UAB Projekt? centras

Projekto valdytojas: UAB Projekt? centras

Rangovas: UAB „Sienojus“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2008 

plaÄŤiau

Agrocentras, Šeduva

Užsakovas: UAB "Agrochema"

Projektuotojas: UAB Projekt? centras

Projektuoto valdytojas: UAB Projekt? centras;

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2008

Apimamas plotas: 7,2 ha

UAB "Achemos" mokymo centro rekonstrukcija, Jonava

Užsakovas: AB Achema

Projektuotojas: UAB Projekt? centras

Rangovas: UAB Projekt? centras

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2008

 

plaÄŤiau

Administracinis pastatas, Kaunas

Užsakovas: UAB Projekt? centras

Projektuotojas: UAB Projekt? centras

Rangovas: UAB „Sienojus“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2008

plaÄŤiau

Statinio statyb? technin? prieži?ra, Pakruojo raj.

Užsakovas: AB "Dolomitas"

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darbai: 36 pastat? nuolatin? technin? prieži?ra

Agrocentras, Vilkaviškis

Užsakovas: UAB "Vilkaviškio agrochemija"

Projektuotojas: UAB Projekt? centras

Projekto valdytojas: UAB Projekt? centras

Rangovas: UAB „Laugina“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2007

plaÄŤiau

Lietuvos vaik? ir jaunimo centras, Vilnius

Užsakovas: Lietuvos vaik? ir jaunimo centras

Projektuotojas: R. Anusevi?iaus I?, UAB "Kovenda"

Rangovas: UAB „Skirnuva“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2007

plaÄŤiau

Administracinis pastatas, Kaunas

Užsakovas: UAB Projekt? centras

Projektuotojas: UAB Projekt? centras

Rangovas: UAB „Jonavos ranga“

Technin?s prieži?ros vykdytojas: UAB Projekt? centras

Darb? užbaigimo data: 2006

plaÄŤiau

Buvęs 1 2 3 Kitas