Spausdinti Raudondvario dvaras, Kauno rajonas

Raudondvario dvaras, Kauno rajonas. Rekonstruotas vienas rykiausi? Lietuvos renesanso architekt?ros paminkl?. UAB Projekt? centras darbuotojai vykd? statybos technin?s priei?ros darbus pagal Kauno rajono savivaldyb? ?gyvendintus projektus: ilum? taupan?i? priemoni? diegimas Raudondvario dvaro pilyje- skirta 3,3 mln. Lt strukt?rin?s paramos. Rekonstruota dvaro sodybos pilis: pakeisti pilies langai ir durys, rekonstruotas stogas, apiltintos grindys, ?rengtos modernios ildymo, v?dinimo, karto vandentiekio sistemos, ilumos punktas. Raudondvario dvaro pilies kompleksikas pritaikymas turizmo reikm?ms, skirta beveik 4,6 mln. Lt strukt?rin?s paramos. ?rengtos ekspozicij? sal?s, r?sio terasa, mansarda, boktas, sutvarkytas ior?s fasadas, vidaus/ior?s inineriniai tinklai bei komunikacijos.
Bendras pastato plotas 1826 m2 , pastato t?ris 9685 m3 .

 

Atgal