Politika

UAB "IREMAS" FILIALO PROJEKTŲ CENTRAS KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Vizija - teikti užsakovo lūkesčius viršijančią pridėtinę vertę inžinerinių paslaugų srityje.

Misija - kuriant ir įgyvendinant ambicingus planus, tenkinančius užsakovų, darbuotojų ir akcininkų lūkesčius, kryptingai siekti lyderio pozicijų projektavimo, priežiūros ir projektų valdymo srityse.

UAB "IREMAS" filialo Projektų centras įsipareigojimai:

  • Palaikyti ir nuolat tobulinti kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos vadybos sistemą.
  • Formuoti tikslus kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimui.
  • Laikytis visų filialui taikomų aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos srities teisinių ir kitų reikalavimų.
  • Vykdyti taršos prevenciją - kontroliuoti medžiagų ir energijos sąnaudas, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.
  • Kurti paprastų, betarpišką, skaidrų, pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą su klientais ir partneriais.
  • Didinant vykdomų projektų efektyvumą, siekti nuolatinio paslaugų kokybės gerinimo.
  • Kartu su UAB "IREMAS" centriniu padaliniu bei kitais filialais derinti projektų valdymo, projektavimo paslaugas, siekiant maksimaliai tenkinti užsakovų poreikius.
  • Palaikyti ir kelti darbuotojų kvalifikaciją, įgalinančią teikti užsakovams sprendimus, kurie tenkintų jų poreikius bei mažintų neigiamą poveikį aplinkai.
  • Kurti ir išlaikyti saugias ir nepavojingas sveikatai darbo vietas, vykdant sužeidimų, susirgimų darbe prevenciją.

Atgal