2007 / 10 / 02 Pranešimas apie bendrovėse UAB Projektų centras ir UAB Energetinių projektų centras vykdomą reorganizavimą

UAB Energetinių projektų centras (teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, buveinė: Vytauto pr. 23, Kaunas, Lietuva, juridinio asmens kodas: 135757295, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras, PVM mokėtojo kodas: LT357572917) praneša, kad yra parengtos UAB Energetinių projektų centro ir UAB Projektų centro (teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, buveinė: Vytauto pr. 23, Kaunas, Lietuva, juridinio asmens kodas: 300062439, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras, PVM mokėtojo kodas: LT100001279414) reorganizavimo sąlygos.

Pagal reorganizavimo sąlygas reorganizuojamas UAB Projektų centras, kuris, reorganizavimui pasibaigus, bus prijungtas prie reorganizavime dalyvaujančio UAB Energetinių projektų centro, kuris po reorganizavimo tęs savo veiklą prijungimo būdu, numatytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje.

UAB Projektų centro turtas, teisės ir pareigos, įskaitant teises ir pareigas pagal sandorius, perduodami UAB Energetinių projektų centrui bei UAB Projektų centro sandoriai įtraukiami į UAB Energetinių projektų centro buhalterinę apskaitą nuo reorganizavimo sąlygose numatyto turto, teisių ir pareigų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo momento.

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti UAB Energetinių projektų centro buveinėje I-IV nuo 7.30 iki 16.45 val., V nuo 7.30 iki 14.00 val.
 

Grįžti į naujienų sąrašą

Buvęs Kitas