STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

  • Techninė priežiūra, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą;
  • Kontrolė, kad laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;
  • Statybos darbų ir medžiagų, įrangos kokybės atitikimo sutartims ir projektams užtikrinimas;
  • Statybos darbų technologinio nuoseklumo kontrolė;
  • Faktinių statybos darbų kiekių aktų išrašymo užtikrinimas ir kontrolė, jei reikia organizuoti kiekių nustatymą;
  • Tikrinimas ir priėmimas paslėptų statybos darbų, statinio konstrukcijų;
  • Dalyvavimas išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
  • Reikalingų dokumentų rengimas statybai užbaigti ir dalyvavimas statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
  • Statybos darbų žurnalų kontroliuojančių asmenų pastabų kontrolė;

ATLIKTŲ/ VYKDOMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Grįžti į paslaugų sąrašą