Spausdinti Mažeikių m. I-os vandenvietės renovacija, Mažeikių raj., Krucių km.

Filtravimo stoties rekonstrukcija Planuojamas vandenvietės našumas - 10 000 m3/parą

Atgal