Spausdinti KTU mokslo, studijų ir verslo centras su uždara automobilių saugykla. Požeminis medžiagų sandėlis, Kaunas

SANTAKOS integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) projekto tikslas - sukurti integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą - slėnį "Santaka", skirtą viešiesiems ir privatiems tyrimams vykdyti, žinioms imlių įmonių įsikūrimui bei teikti pridėtinę vertę kuriančias, žinioms imlias paslaugas.

Slėnis - mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus žinioms verslo potencialas (subjektų visuma), sutelktas vienoje teritorijoje, turintis bendrą arba susijusią infrastruktūrą ir kryptingai prisidedantis prie žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo, Lietuvos ūkio konkurencingumo stiprinimo.

Įgivendintas projektas leido išspręsti pagrindines problemas:

  • Šiuolaikine aukšto lygio moksline įranga aprūpintas naujasis nacionalinis atviros prieigos MTEP centras ir turimas intelektinis potencialas ženkliai sustiprino darniosios chemijos, mechatronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų? MTEP darbus Slėnio apimtyje.
  • Nauja bendroji ir technologinė MTEP infrastruktūra leido iš dalies kompensuoti ilgą laiką dėl mažo biudžetinio finansavimo neatnaujintą mokslo ir studijų institucijų bazę, kuri bus panaudojama šiuolaikiniams moksliniams tyrimams vykdyti.

Darbus UAB Projektų centras inžinierių komanda atliko pagal FIDIC standartus

Ypatingas statinys

Bendras plotas:
I-12.955,9 m2
II-4.171,5 m2
III-133,25 m2
Mokslo, studijų ir verslo pastatas bendras plotas - 12955,9m2, pastato tūris-64383m3. 5-kių auštų pastato aukštis-21,7m, 8-nių aukštų pastato aukštis-35,0m. Požeminis medžiagų sandėlis - bendras plotas-133,25m2, tūris-363m3. Uždara automobilių saugykla bendras plotas - 4171,5m2, tūris-7893m3, aukštis-2.8m. Vandentiekio tinklai L-141m d-110mm, ūkio-buities nuotekų L-115m d-160mm, lietaus nuotekų L-117.0m d-200mm, L-145m d-300mm. Lauko elektros 0,4kV tinklai L-1864m 4x120mm; 4x240mm;4x300mm; 12x1,5mm. Ryšio tinklų L-2210m 8/12skaidulų. Šilumos tinklų L-1821m 2x400/2x11/2x65mm atraminių sienučių bendras ilgis L-417.6m. Dyzelinis generatorius-1425kVA galios ir dyzelinis generatorius 150kVA galios.

 

Atgal