Spausdinti Pastato-sandėlio su rampa rekonstrukcija, Nida

Nidos menininkų kolonija. Dailės, dizaino ir architektūros centras.
Objekto techniniai rodikliai po rekonstrukcijos:
Sklypo plotas - 0,4742 ha. Užstatytas plotas - 2016 m2. Bendras plotas - 2221,42 m2. Pastato tūris - 11800 m2.
Rekonstruojamame pastate ketinama įrengti: parodų salę (200 m2), konferencijų/kino salę (80 m2), dailininkų rezidencijas, bendras menines dirbtuves (60 m2), studentų bendrabutį (50-60 vietų).
Darbai vykdomi atsižvelgiant į unikalų Kuršių Nerijos nacionalinio parko gamtinį ir kultūrinį kontekstą. Rekonstrukcijos tikslas yra įkurti visus metus veikiantį dailės, dizaino ir architektūros centrą - Nidos menininkų koloniją. Po rekonstrukcijos Nidos menininkų kolonijoje bus vykdomos šios kūrybiniė dirbtuvių veiklos: tarptautiniai seminarai ir konferencijos, studentų praktikos, intensyvūs kursai, kasmetinė tarptautinė dailės, dizaino ir architektūros vasaros mokykla, tarptautinė menininkų rezidencijų programa ir atvirų dailininkų studijų dienos, parodos, kino peržiūros. Rekonstruotomis patalpomis galės naudotis aukštųjų mokyklų dailės, dizaino ir architektūros sričių studentai, dėstytojai, mokslininkai, menininkai, Neringos bendruomenė, Neringos lankytojai.

Yra atlikti detalusis ir techninis projektas.
UAB Projektų centras vykdo techninės priežiūros paslaugas.

UAB Projektų centras darbuotojai, dirbantys prie objekto:

B. Joneliūnas - statinio statybos FIDIC inžinierius
B. Joneliūnas - bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas
R. Mikelaitis - FIDIC inžinieriaus padėjėjas/pavaduotojas;
R. Mikelaitis - bendrųjų statybos darbų statinio statybos techninis prižiūrėtojas
V. Ragulskis - statinio specialiųjų statybos darbų techninis prižiūrėtojas (elektrotechnikos darbai)
E. Graželis - statinio specialiųjų statybos darbų techninis prižiūrėtojas (mechanikos darbai)
T. Kazlauskas - FIDIC inžinieriaus padėjėjas/pavaduotojas

Atgal