Spausdinti Grūdų elevatoriaus rekonstrukcija, Kupiškis

Grūdų elevatoriaus rekonstrukcija, Gedimino g. 83, Kupiškio r. sav.
Objekto techniniai rodikliai:
Grūdų priėmimo pastatas (neypatingas statinys); grūdų valomoji (neypatingas inžinerinis statinys); grūdų saugojimo bokštas (4 vnt. po 384,88m3 talpos (neypatingas inžinerinis statinys); operatorinė; plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas (2 vnt. po 1321,77m3 talpos (neypatingas inžinerinis statinys).
Grūdų priėmimo pastatas - pamatai gręžtiniai-poliniai, laikanti statinio konstrukcija - metalinis rėmas. Stogo ir sienų danga-profiliuota skarda. Statinio aukštis 13,05m. Užstatymo plotas 155m2.
Grūdų valomoji - pamatai gręžtiniai-poliniai, laikanti konstrukcija - metalinis rėmas. Stogo laikanti konstrukcija - metaliniai ilginiai.
Operatorinė - įrengta ant monolitinių armuotų gelžbetoninių pamatų konteinerio tipo.
Grūdų saugojimo bokštai - plieninės talpos bokštas skirtas šlapiam grūdų laikymui. Grūdų bokšto aukštis 19,65 m. Bokšto užstatymo plotas 35m2.
Plokščiadugniai grūdų saugojimo bokštai - grūdų bokšto aukštis 18,6 m. Bokšto užstatymo plotas 104m2.

Užsakovas, vykdydamas projektą, planuoja pastatyti grūdų saugojimo bokštus bei grūdų priėmimo punktus su reikalingais technologiniais įrenginiais.
UAB Projektų centras darbuotojai, vykdydami objekto techninę priežiūrą, bus atsakingi už I statybos eilę, t.y. grūdų priėmimo pastatą, grūdų valomąją, keturis grūdų bokštus konusiniais dugnais, du plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštus, bei technologines duobes.
Į grūdų priėmimo punktą planuojama pateikti iki 8040 tonų grūdų. Grūdų priėmimui numatyta viena priėmimo technologinė linija. Priėmimo linijos našumas 130t/h. Priimami 2% šiukšlingumo grūdai apvalomi dviejuose iki 80t/h našumo pirminio grūdų valymo valomosiose iki 1% šiukšlingumo. Grūdų valymo ir džiovinimo nenutrūkstamam darbo procesui reikalingas grūdų kiekis sukaupiamas grūdų priėmimo iš transporto priemonių bunkeryje ir kompensaciniuose grūdų bokštuose. Grūdai išvalomi valomosiose. Atskyrus šiukšles grūdai transportuojami į džiovyklą, o vėliau į bokštinius aruodus.

UAB Projektų centras vykdo techninės priežiūros paslaugas.

UAB Projektų centras darbuotojai, dirbantys prie objekto:

R. Mikelaitis - bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas
A. Senkus - bendrųjų statybos darbų statinio statybos techninis prižiūrėtojas
E. Graželis - statinio specialiųjų statybos darbų techninis prižiūrėtojas (mechanikos darbai)
V. Ragulskis - statinio specialiųjų statybos darbų techninis prižiūrėtojas (elektrotechnikos darbai)

Atgal