Politika

UAB "IREMAS" FILIALO PROJEKTŲ CENTRAS KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

 

Vizija – teikti užsakovo lūkesčius viršijančią pridėtinę vertę inžinerinių paslaugų srityje.

Misijakuriant ir įgyvendinant ambicingus planus, tenkinančius užsakovų, darbuotojų ir akcininkų lūkesčius, kryptingai siekti lyderio pozicijų projektavimo, statybos ir projektų valdymo srityse.

 

Uždarosios akcinės bendrovės "IREMAS" filialas Projektų centras įsipareigojimai:

·  Palaikyti ir nuolat tobulinti kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos vadybos sistemą.

·  Formuoti tikslus kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimui.

· Laikytis visų filialui taikomų aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos srities teisinių ir kitų reikalavimų.

· Vykdyti taršos prevenciją - kontroliuoti medžiagų ir energijos sąnaudas, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

· Kurti paprastą, betarpišką, skaidrų, pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą su klientais ir partneriais, įvertinus klientų poreikius.

· Didinant vykdomų projektų efektyvumą, siekti nuolatinio paslaugų kokybės gerinimo.

· Kartu su UAB „IREMAS“ centriniu padaliniu bei kitais filialais derinti projektų valdymo, projektavimo, statybos (gen.rangos) paslaugas, siekiant maksimaliai tenkinti klientų poreikius.

· Palaikyti ir kelti darbuotojų kvalifikaciją, įgalinančią teikti klientams sprendimus, kurie tenkintų jų poreikius bei mažintų neigiamą poveikį aplinkai.

· Nustatyti, įgyvendinti ir prižiūrėti DSS politiką:

  · įskaitant įsipareigojimus,užtikrinančius saugias ir sveikas darbo sąlygas, kad būtų užkirstas kelias su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams, taip pat atitinkančius organizacijos paskirtį, dydį ir kontekstą bei derančius su konkrečiu DSS rizikos ir DSS galimybių pobūdžiu;

   ·  pašalinti pavojus ir sumažinti DSS riziką;

   · suteikti galimybę darbuotojams ir, jeigu yra, jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti.

Atgal