Gamybinio korpuso 1P1b rekonstravimas (49 MW garo katilinė), Elektrinės g. 21, Elektrėnai

Ypatingas statinys. 50,50 m naujas kaminas. 49,9MW galios trys garo katilai. Garo slėgis p=13 bar, temperatūra t=240 °C

L LEG GK +.jpg