AB LIFOSA. MAP gamybos naujas cechas. EUROCHEM. 2017

Techninis darbo projektas. Projekto vykdymo priežiūra. Pastato bendras plotas 2100 m2. Aukštis: 35 m. MAP gamybos našumas: 4 t/h.

L Lifosa MAP+.jpg