AB ACHEMA. Formalino gamybos naujas cechas. 2018

Tvarkomo sklypo plotas 2000 m2. Pagrindinio gamybinio pastato su technologine įranga plotas 278 m2. Lauko įrenginių (reaktorių, absorberio, separtorių) aikštelė 187 m2 . Absorberio aukštis 37 m. Formalino (37-55 %) gamyba - 100 000 t/metus.

L Achema Formalinas05+    NewS.jpg
L Achema Formalinas03+    NewS.jpg
L Achema Formalinas10+    NewS.jpg
L Achema Formalinas09+    NewS.jpg
L Achema Formalinas01+    NewS.jpg